Безпека - щонайголовніша характеристика для продукції. Гарний, але небезпечний пристрій може натворити багато біди. 

УкрТЕСТ перевіряє безпеку як при щоденному використанні приладу, так і при ймовірних неправильних діях користувача для різного виду небезпек, як-то: електричні, механічні, термічні, пожежонебезпечні, шкідливі випромінення тощо. 

Ми проводимо випробування задля безпечного користування побутовими приладами та інструментами, які не зашкодять людям та довкіллю.

Випробування побутових виробів та інструментів проводиться відповідно до стандартів, розроблених для кожного виду продукції. Результати випробувань є достатньою доказовою базою відповідності продукції Директивам ЄС та технічним регламентам України.

Акредитована сфера застосування стандартів для побутових виробів та інструментів.

Сфера застосування IECEE.

У сучасному світі медичні вироби відіграють ключову роль у системі охорони здоров’я. Основним критерієм їхньої якості є безпека, а запорукою забезпечення – кваліфіковані випробування.

УкрТЕСТ проводить випробування відповідності медичних виробів відповідно до вимог національних стандартів, європейських стандартів (EN) та міжнародних стандартів (IEC/ISO) у галузі медичного електричного обладнання.

НАША ПЕРЕВАГА: 

одна лабораторія - один сертифікат. 

УкрТЕСТ пропонує унікальну можливість провести випробування медичних виробів на відповідність безпеці, електромагнітній сумісності та вимогам до радіообладнання. Адже це скорочення витрат і часу на випробування, перш ніж отримати доступ до ринку. УкрТЕСТ забезпечує оцінку процесу управління ризиками відповідно до вимог ISO 14971: 2007; EN ISO 14971: 2012; IEC 60601-1: 2012; IEC 60601-1-2: 2014.

УкрТЕСТ як член електротехнічної комісії з оцінки відповідності електрообладнання та комплектувальних виробів (IECEE) забезпечує випробування та сертифікацію медичних виробів у міжнародній системі для взаємного прийняття звітів випробування та сертифікатів у Схемі CB IECEE. Сертифікати CB і протоколи випробувань визнаються на міжнародному рівні у понад 50 країнах світу, допомагаючи виробнику зменшити торговельні бар'єри, викликані різними критеріями сертифікації в різних країнах, пришвидшити доступ до нових ринків, зменшуючи загальні виробничі витрати. 

Випробування на стадії проектування (попередні приймальні, кваліфікаційні) - один із найнадійніших способів контролю ефективності проектних рішень. 

УкрТЕСТ пропонує такі випробування з базової безпеки, суттєвих вимог у відповідності до всіх вимог стандатів.

Один пристрій, одне місце випробувань.

УкрТЕСТ пропонує унікальну можливість випробувати медичне обладнання відповідно до вимог безпеки, електромагнітної сумісності та вимог до радіотехнології в одному місці, що є найкращим способом зменшити витрати та час на перевірку відповідності перед виходом на ринок.

Управління ризиками - УкрТЕСТ пропонує  оцінку процесу управління ризиками відповідно до вимог ISO 14971: 2007; EN ISO 14971: 2012; IEC 60601-1: 2012; IEC 60601-1-2: 2014.

Сфера акредитації для медичних виробів

Сфера застосування стандартів IECEE

 

Пропонуємо випробування електробезпеки для побутових автоматичних вимикачів, розеток, електротехнічного обладнання відповідно до національних та міжнародних стандартів або відповідно до технічних вимог замовника.

Cфера акредитації для автоматичних вимикачів та засобів управління

 

Це лабораторне обладнання, яке використовується у випробувальних, медичних, наукових лабораторіях.

Сфера акредитації для вимірювальних приладів та лабораторного обладнання

Область применения IECEE

к.т.н. Олексій ПОЛІКАРПОВ

Заступник директора інституту з наукової та міжнародної діяльності

+38 066 199 00 78

polikarpov@ukrcsm.kiev.ua


Video