Згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності здійснюється на основі принципів, установлених Угодою Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі. Технічні регламент в Україні розробляються на основі актів законодавства Європейського Союзу, а саме Директив Європейського Парламенту та Ради.