Сертифікація продукції як форма добровільної оцінки відповідності, здійснюється на добровільних засадах на відповідність будь-яким заявленим вимогам. Орган з оцінки відповідності залучається до здійснення добровільної оцінки відповідності на умовах, визначених договором між заявником і таким органом (за статтею 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

Ми проводимо сертифікацію продукції в Системі УкрТЕСТ, яка є частиною Системи сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», та Системі добровільної сертифікації УкрСЕПРО у складі Призначеного органу з оцінки відповідності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Система сертифікації УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» у загальному випадку охоплює наступні етапи:

- подання заявки на сертифікацію (зробити посилання на форму); 

- підготовка до оцінювання, в т.ч.:

а) розгляд заявки та аналіз наданої до неї документації;

б) прийняття рішення за заявкою iз зазначенням схеми та процедур сертифiкацiї, а також виконавців робіт;

- проведення оцінювання, в т.ч.:

а) аналіз стану виробництва продукцiї, що сертифiкується, його обстеження, атестацiю або сертифiкацiю (оцінку) системи управління якістю;

б) вiдбір, iдентифiкацiю зразкiв продукцiї для випробувань;

в) випробування зразкiв;

г) визнання результатів робіт з сертифікації, проведеної за межами України;

д) аналіз одержаних результатів оцінювання та підготовка звіту

- прийняття рішення щодо сертифікації, в т.ч.:

а) реєстрацію сертифікату відповідності/експертизи типу/оцінювання відповідності;

б) видачу сертифіката відповідності/експертизи типу/оцінювання відповідності;

в) видачу заявнику сертифікаційного договору, у якому наведена програма технічного нагляду за сертифікованою продукцією;

- маркування знаком відповідності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Сертифікація продукції в Системі добровільної сертифікації УкрСЕПРО проводиться відповідно до «Порядку проведення сертифікації продукції» від 01.01.2018 р.

Заявник на свій розсуд може обрати  процедуру оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту або схему сертифікації, які передбачають оформлення сертифіката відповідності.

Детальніше ознайомитися з порядком оцінки відповідності (сертифікації) продукції, який охоплює правила та процедури для надавання і підтримування сертифікації, розширення або скорочення сфери сертифікації, призупинення, скасування або відмови в сертифікації можна в Правилах підтвердження відповідності.