Згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності здійснюється на основі принципів, установлених Угодою Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі. Технічні регламенти в Україні розробляються на основі актів законодавства Європейського Союзу, а саме Директив Європейського Парламенту та Ради.

УкрТЕСТ як частина Призначеного органу з оцінки відповідності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» проводить роботи в межах наступних технічних регламентів:

1. Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання

2. Технічний регламент безпеки машин

3. Технічний регламент радіообладнання

4. Технічного регламенту щодо медичних виробів

5. Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro

Форми заявок на проведення робіт

Оцінка відповідності продукції вимогам Технічних регламентів проводиться відповідно до ORG.06 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ СХЕМ (МОДУЛІВ) оцінки відповідності продукції  вимогам технічних регламентів України в УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».