Електромагнітні хвилі часто невидимо, але постійно присутні в нашому житті. Більшість побутових, промислових, медичних приладів випромінюють у навколишнє середовище хвилі, створюючи перешкоди іншим приладам. Тим самим вони також чутливі до зовнішнього  випромінювання.

Електромагнітна сумісність - це властивість приладу не заважати роботі оточуючих приладів і не погіршувати свої характеристики під впливом зовнішніх випромінювань. На базі багаторічних наукових досліджень створені стандарти, які встановлюють вимоги та методи випробувань з електромагнітної сумісності.

УкрТЕСТ оснащений усім необхідним найсучаснішим устаткованням для  випробувань усіх видів електротехнічної продукції. Результати випробувань УкрТЕСТ є достатньою доказовою базою відповідності продукції Directive 2014/30/EU «Electromagnetic Compatibility (EMC)» і технічним регламентам України.

Ми надаємо можливість виробникам використовувати наші технічні можливості для покращення якості своєї продукції, дотримуючись умов конфіденційності та неупередженості.

Сфера акредитації для ЕМС

 

Олександр КРІПАКОВ

Заступник начальника відділу 

+ 38 044 526 12 42

ukrtestemc@gmail.com


Video