Ми проводимо випробування задля безпечного користування побутовими приладами та інструментами, які не зашкодять людям та довкіллю.

Випробування побутових виробів та інструментів проводиться відповідно до стандартів, розроблених для кожного виду продукції. Результати випробувань є достатньою доказовою базою відповідності продукції Директивам ЄС та технічним регламентам України.

Акредитована сфера застосування стандартів для побутових виробів та інструментів.

Сфера застосування IECEE.

Сергій КОЧЕТКОВ

Перший заступник начальника випробувальної служби УкрТЕСТ

+38 044 526 12 40

kss@ukrcsm.kiev.ua


Video